en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2015 č. 1/2015 k definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoCP)
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 26. 6. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Toto odporúčanie č. 1/2015 z 15. júna 2015 je doplnené odporúčaním č. 2/2019 z 1. júla 2019.