en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 16. septembra 2015 č. MF/14725/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Autor Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zdroj Finančný spravodajca Ministerstva financií SR
Dátum uverejnenia 24. 9. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 31.12.2015