en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 7/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 20. 9. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Účinnosť od 1. októbra 2017
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: 222/2017 Z.z. – Oznámenie Národnej banky Slovenska … – SLOV-LEX (slov-lex.sk)