en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie NBS z 29. marca 2022 č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou“
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 13. 4. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1.5.2022
Doplňujúce informácie:

Doplňujúce informácie: Oznámenie o vydaní opatrenia: 139/2022 Z. z.