en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/411 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 19. 3. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Uplatňuje sa so spätnou účinnosťou od 23. februára 2018.
Táto smernica je určená členským štátom.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.