en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Spoločné usmernenia z 4. októbra 2018 č. JC/GL/2018/35 k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov a bankový sektor
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 4. 10. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. mája 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint Guidelines of 4 October 2018 No JC/GL/2018/35 on complaints-handling for the securities and banking sectors