en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska č. 2/2022 z 5. decembra 2022, k niektorým otázkam týkajúcim sa vymáhania pohľadávok z úverov pre spotrebiteľov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj webové sídlo Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 17. 1. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť
Doplňujúce informácie:

Toto stanovisko predstavuje právny názor Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska. Vzhľadom na to, že ide o stanovisko k uplatňovaniu ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v čase jeho vydania platné a účinné, neobmedzuje sa aplikácia tohto stanoviska dňom jeho schválenia.