en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. apríla 2022 č. 1/2022 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k výkladu niektorých ustanovení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 20. 4. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Toto stanovisko predstavuje právny názor Národnej banky Slovenska. Tento právny názor spolu so Stanoviskom EBA 1 bude uplatňovaný pri výkone dohľadu nad poskytovaním platobných služieb na finančnom trhu. Vzhľadom na to, že ide o stanovisko k uplatňovaniu ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v čase jeho vydania platné a účinné, neobmedzuje sa aplikácia tohto stanoviska dňom jeho schválenia. Dňom schválenia tohto stanoviska sa zrušuje Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. apríla 2021 č. 1/2021 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k postupom predstavujúcim prekážky v poskytovaní platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte.