en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24.4.2017 k niektorým otázkam týkajúcim sa propagácie ceny úverových produktov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj webové sídlo Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 28. 4. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa od 24.4.2017
Doplňujúce informácie:

Metodické usmernenie obsahuje výklad ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich dohliadaným subjektom, poskytujúcim alebo propagujúcim úvery spotrebiteľom, povinnosti súvisiace s označovaním a propagáciou ceny úverových produktov určených spotrebiteľom..

Upozornenie: Národná banka Slovenska ponecháva primeraný čas na implementáciu vydaných stanovísk, odporúčaní a metodických usmernení. Z tohto dôvodu kontroluje v rámci výkonu dohľadu ich napĺňanie spravidla až po 3 mesiacoch od ich zverejnenia.