en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 13. decembra 2016 č. EBA/GL/2016/06 - Usmernenia k politikám a postupom odmeňovania v súvislosti s predajom a poskytovaním produktov a služieb retailového bankovníctva
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 13. 12. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 13. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 28 September 2016 No EBA/GL/2016/06 on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services