en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 19. augusta 2015 č. EBA/GL/2015/12 k nedoplatkom a zabaveniu
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 8. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 21. marca 2016 s výnimkou požiadaviek na informácie uvedených v odseku 7, ktoré sa uplatňujú od dátumu uverejnenia v úradných jazykoch + 1 deň.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 1 June 2015 No EBA/GL/2015/12 on arrears and foreclosure