en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 23. februára 2018 č. EBA/GL/2017/15 týkajúce sa prepojených klientov podľa článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 23. 2. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2019. Usmernenia k vykonávaniu revidovaného režimu veľkej majetkovej angažovanosti, ktoré vydal Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS) 11. decembra 2009, sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 14 November 2017 No EBA/GL/2017/15 on connected clients under Article 4(1)(39) of Regulation (EU) No 575/2013