en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 29. júla 2022 č. EBA/GL/2022/10 o kritériách na udelenie výnimky investičným spoločnostiam z požiadaviek na likviditu v súlade s článkom 43 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/2033
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 29. 7. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 28.11.2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 29 July 2022 No EBA/GL/2022/10 on the criteria for the exemption of investment firms from liquidity requirements in accordance with Article 43(4) of Regulation (EU) 2019/2033