en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EIOPA z 31.3.2021 č. EIOPA-21/260 týkajúce sa predkladania informácií orgánom dohľadu o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Dátum uverejnenia 31. 3. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 22. marca 2022.
Doplňujúce informácie:

Úvodná stránka k usmerneniu EIOPA

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES