en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA a EBA z 2. júla 2021 č. ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 k posúdeniu vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 2. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2021.