en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA a EBA z 2. júla 2021 č. ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 k posúdeniu vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 2. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA/EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 No ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders

Usmernenia ESMA a EBA z 21. marca 2018 č. ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12 –  Usmernenia ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie sa rušia s účinnosťou od 31. decembra 2021.