en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 1. marca 2024 č. ESMA12-2121844265-3255 o výpočte pozície podľa nariadenia EMIR Refit
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 1. 3. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia sa budú uplatňovať od 28. októbra 2024, pričom sa stanoví šesťmesačné prechodné obdobie.
Doplňujúce informácie:

Usmernenia neboli preložené do slovenského jazyka (dostupné preklady).

Rozsah pôsobnosti usmernení v slovenskom jazyku.

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 1 March 2024 No ESMA12-2121844265-3254 – Guidelines on position calculation under EMIR Refit.

Usmernenia ESMA z 28. marca 2019 č. ESMA70-151-1350SK – Usmernenia o výpočte pozície archívmi obchodných údajov podľa EMIR, ktoré sa uplatňovali od 3. decembra 2018, sa rušia od 29. apríla 2024 a nahradia týmito novými usmerneniami, ktoré sa budú uplatňovať od 28. októbra 2024, pričom sa stanoví šesťmesačné prechodné obdobie.