en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 1. októbra 2019 č. ESMA31-62-1293 SK – Usmernenia o rizikových faktoroch podľa nariadenia o prospekte
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 1. 10. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 4. decembra 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on risk factors under the Prospectus Regulation

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.