en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 10. mája 2021 č. ESMA50-164-4285 SK týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 10. 5. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. júla 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on outsourcing to cloud service providers

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.