en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 15. apríla 2019 č. ESMA70-151-1496 SK – Usmernenia k maržovým opatreniam proti procyklickosti pre centrálne protistrany podľa nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 15. 4. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 3. decembra 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on EMIR Anti-Procyclicality Margin Measures for Central Counterparties

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.