en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 19. decembra 2017 č. ESMA70-154-271 SK – Usmernenia týkajúce sa riadiacich orgánov organizátorov trhu a poskytovateľov služieb vykazovania údajov
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 19. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 3. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on the management body of market operators and data reporting services providers

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.