en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 19. júna 2019 č. ESMA70-145-1209 SK k nevýznamným referenčným hodnotám podľa nariadenia o referenčných hodnotách
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 19. 6. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po dvoch mesiacoch od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 19 June 2019 No ESMA70-145-1209 – Guidelines on non-significant benchmarks under the Benchmarks Regulation

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.