en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 23. októbra 2023 č. ESMA74-362-2281 pre ohlasovanie podľa nariadenia EMIR
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 23. 10. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 29. apríla 2024.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 23 October 2023 No ESMA74-362-2281 – Guidelines for reporting under EMIR

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.