en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 27. apríla 2018 č. ESMA70-151-1116 SK - Usmernenia pre prenos údajov medzi archívmi obchodných údajov
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 27. 4. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 16. októbra 2017.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on transfer of data between Trade Repositories

Charakter dentokumu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.