en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 3. augusta 2023 č. ESMA35-43-3448 k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 3. 8. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa začnú uplatňovať po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 3 August 2023 No ESMA35-43-3448 – Guidelines on MiFID II product governance requirements.

Predchádzajúce Usmernenia ESMA z 5. februára 2018 č. ESMA35-43-620 SK – Usmernenia k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II sa prestanú uplatňovať 3.10.2023.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.