en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 5. februára 2018 č. ESMA35-43-620 SK k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 5. 2. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 3. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 5 February 2018 No ESMA35-43-620 – Guidelines on MiFID II product governance requirements.

Od 3.10.2023 sa uplatňujú Usmernenia ESMA z 3. augusta 2023 č. ESMA35-43-3448 – Usmernenia k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.