en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA zo 14. decembra 2021 č. ESMA74-362-2176 o výpočte pozícií v SFT archívmi obchodných údajov
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 14. 12. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. januára 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 14 December 2021 on calculation of positions in SFTs by Trade Repositories

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.