en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA zo 4. februára 2016 č. ESMA/2015/1787 SK – Usmernenia týkajúce sa komplexných dlhových nástrojov a štruktúrovaných vkladov
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 4. 2. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia sa uplatňujú od 3. januára 2017.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on complex debt instruments and structured deposits

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.

Späť na úvodnú stránku zoznamu