en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/09 SK - Usmernenia k posudzovaniu vlastných rizík podniku (na základe zásad ORSA) orientovanému na budúcnosť
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Dátum uverejnenia 31. 10. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2014.
Doplňujúce informácie:

Úvodná stránka k usmerneniu EIOPA

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES.