en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EIOPA zo dňa 6. februára 2020 č. EIOPA-BoS-20-002 - Usmernenia týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Dátum uverejnenia 6. 2. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2021 na všetky dohody o cloudovom outsourcingu, ktoré boli prijaté alebo zmenené v tento deň alebo po ňom.
Doplňujúce informácie:

Úvodná stránka k usmerneniu EIOPA

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES.