en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 20. októbra 2016 č. ESMA/2016/1478 – Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu – Odklad zverejnenia dôverných informácií
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 20. 10. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia sa uplatňujú od 20.12.2016
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: MAR Guidelines – Delay in the disclosure of inside information

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.