en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1848 z 21. októbra 2021 o určení náhrady referenčnej hodnoty v prípade sadzby Euro overnight index average
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 21. 10. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie sa uplatňuje od 3. januára 2022.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu