en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2526 zo 17. novembra 2023, ktorým sa menia vykonávacie technické predpisy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2022/389, pokiaľ ide o obsah jednotlivých položiek informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 11. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu