en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2276 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany v Brazílii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 16. 12. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie rozhodnutie).