en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2238 z 5. decembra 2017 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na určené zmluvné trhy a systémy výkonu swapov v Spojených štátoch amerických v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 6. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie rozhodnutie).