en en

Bežný účet a presun účtu

Bežný účet

V ponukách bánk sa najčastejšie vyskytujú bežné účty zabalené do balíka služieb. Banky poskytujú aj špeciálne účty pre mladých, pre manželov alebo základné účty vyžadované zo zákona. Okrem vedenia bežného účtu sú v mesačnom poplatku obsiahnuté aj doplnkové služby ako realizácia platieb, výbery a vklady, povolené prečerpanie, platobné a kreditné karty, atď. Ak banka ponúka bežný účet v rámci balíka, musí Vás informovať o Vašej možnosti uzatvoriť rámcovú zmluvu aj samostatne a poskytnúť Vám prehľad poplatkov pre každú jednu službu alebo produkt, ak sa dajú kúpiť aj samostatne.

Účet pre deti a mládež

Banky ponúkajú aj špeciálne účty pre deti. Do 15 roku je jeho zriadenie možné s rodičom alebo zákonným zástupcom. Stačí na to občiansky preukaz rodiča, rodný list a prípadne aj potvrdenie o štúdiu. Od 15 rokov si môže klient zriadiť účet aj samostatne. Často sú tieto účty ponúkané bez poplatku. Je však potrebné dávať si pozor na to, ktoré transakcie sú k účtu bezplatne a za čo si už banka účtuje poplatok.

Spoločný účet manželov

Založenie spoločného bežného účtu s manželom alebo aj partnerom môže ušetriť mesačný poplatok za vedenie účtu a sprehľadniť príjmy a výdavky rodiny. Banky môžu ponúkať 2 druhy spoločných účtov.

  • Účet kde sú obaja majiteľmi účtu. Majitelia sú rovnocennými majiteľmi a úkony jedného z majiteľov sa považujú za úkony spoločné. Jeden z majiteľov účtu spravidla nemôže doplniť alebo zrušiť dispozičné oprávnenia, zrušiť účet alebo ho inak zmeniť. Samostatne však môžu disponovať s prostriedkami na účte. Výhodou je, že v prípade smrti jedného z majiteľov môže druhý majiteľ okamžite disponovať s prostriedkami na účte.
  • Účet kde je jeden majiteľ a druhý disponent. Majiteľ účtu môže realizovať akékoľvek zmeny na účte bez vedomia disponenta a disponent môže iba nakladať s prostriedkami na účte. Aj to mu môže byť majiteľom účtu obmedzené. Nevýhodou takéhoto typu účtu je riziko, že banka v prípade smrti majiteľa účtu tento účet zablokuje a znemožní nakladanie s finančnými prostriedkami na účte do skončenia dedičského konania.

Účet pre seniorov a dôchodcov

Banky ponúkajú aj špeciálne účty pre seniorov a  dôchodcov. Ide o cenovo zvýhodnené balíky služieb, ktoré svojou povahou vyhovujú bankovým transakciám najčastejšie vykonávanými práve touto skupinou obyvateľov.

Presun účtu

Ak vám nevyhovujú služby súčasnej banky, vymeňte ju za novú. Na trhu je široká ponuka, čo vám umožňuje vybrať si účet vyhovujúci vašim predstavám. Presun účtu je bezplatný a administratívne nenáročný. Žiadosť o presun účtu môžete podať osobne v pobočke novej banky. V žiadosti určíte dátum od ktorého sa trvalé príkazy alebo inkasá majú vykonávať v novej banke. Najskôr však 20 dní od prijatia žiadosti novou bankou. Pôvodná banka poskytne na základe vašej žiadosti novej banke informácie o inkasách a trvalých príkazoch zriadených na vašom pôvodnom účte. Nová banka podľa týchto informácií zriadi na vašom účte trvalé platobné príkazy na úhradu a súhlasy s inkasom. Taktiež môžete požiadať novú banku, aby informovala spoločnosti alebo osoby, ktoré uskutočňujú úhrady v prospech vášho účtu o novom čísle účtu a o dátume, od ktorého môžu v prospech tohto nového účtu vykonávať úhrady.