en en

Elektronické bankovníctvo a platobné karty

Na správu svojho bežného účtu a realizáciu platieb nie je nevyhnutné navštevovať pobočku banky. V dnešnej technologickej dobe je možné na to použiť elektronické bankovníctvo alebo vykonávať platby platobnými kartami.

Dohľad nad finančným trhom, Elektronické bankovníctvo a platobné karty

Elektronické bankovníctvo

Jedná sa o vykonávanie bankových služieb bez priameho kontaktu medzi Vami a bankou, pri ktorom sú ako komunikačný nástroj využívané moderné telekomunikačné technológie (internet, telefón, mobil). Prostredníctvom elektronického bankovníctva je možné realizovať pasívne operácie, poskytujúce všeobecné informácie (napr. o zostatku na Vašom účte, kurzové lístky a pod.), alebo aktívne operácie, umožňujúce priamo disponovať s prostriedkami na Vašom účte.

Zásady používania elektronického bankovníctva a komunikácie s bankou

 • so svojou bankou komunikujte iba prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov,
 • nikomu neposkytujte svoje bezpečnostné prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva a ani iné bezpečnostné údaje (SMS kód, GRID kartu atď.). Banka od Vás nebude nikdy chcieť prístupové údaje telefonicky ani e-mailom,
 • neotvárajte podozrivé emailové správy,
 • neinštalujte podozrivé aplikácie,
 • overte si zabezpečenie stránky (ikona „visiaci zámok“, https…),
 • využívajte zabezpečené siete (nie wifi v kaviarni),
 • pri každej pochybnosti odporúčame non stop linky Vašej banky.

Platobné karty

Ide o plastovú kartu štandardizovanej veľkosti vybavenú magnetickým kódom (pásikom) alebo čipom, ktorá majiteľovi umožňuje vyberať hotovosť (napr. z bankomatu), a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu). Vydavateľom platobnej karty je banka, resp. iná finančná inštitúcia.

Zásady používania elektronického bankovníctva a komunikácie s bankou

 • svoj PIN si zapamätajte. Ak si PIN zaznačíte, nenoste ho spolu s platobnou kartou,
 • neoznamujte ho tretím osobám,
 • ak PIN zabudnete, požiadajte banku o vydanie nového PIN-u,
 • pri zadávaní PIN sa uistite, že PIN nemôže odpozorovať iná osoba,
 • nepúšťajte svoju platobnú kartu z očí, keď ňou platíte,
 • nastavte si SMS notifikáciu o odchádzajúcich platbách a raz za čas si skontrolujte vo výpise z účtu transakcie uskutočnené platobnou kartou. Pri podozrení, že niektoré platby sú neautorizované kontaktujte banku.

Čo robiť v prípade straty alebo krádeže karty
Ak stratíte platobnú kartu, alebo Vám ju ukradnú či inak zneužijú, kontaktuje bezodkladne banku na jej non stop linkách a zablokujte svoju platobnú kartu, prípadne nahláste transakcie, ktoré považujete za neautorizované.