en en

Platobné služby

Najčastejšie platobné služby využívané v rámci bežného účtu sú:

  • vklady peňazí v hotovosti na účet
  • výbery peňazí z účtu v hotovosti na pobočke banky alebo z bankomatu
  • prijímanie bezhotovostných prevodov na účet
  • platby vykonávané kartou
  • úhrady za tovary alebo služby vykonávané inkasom či trvalým príkazom

Pri zadávaním platieb venujte pozornosť správnemu vyplneniu povinných polí. Správne vyplnené číslo účtu v tvare IBAN, suma, splatnosť a variabilný symbol vám zaručia bezproblémové pripísanie platby. Ak by sa platba predsa len nezrealizovala (napr. z dôvodov na strane banky alebo pri nedostatku finančných prostriedkov na účte), banka vás na to upozorní.

Lehoty na vykonanie platby

Slovenská republika je súčasťou tzv. SEPA priestoru (Single Euro Payments Area), preto sú lehoty na realizáciu bezhotovostných platieb v eurách v rámci tohto priestoru jednotné. Platby medzi tuzemským bankami sa vykonávajú v lehote najneskôr D+1, pričom D je deň predloženia platobného príkazu. Platby realizované v rámci tej istej banky sú štandardne realizované v ten istý deň. Cezhraničné platobné príkazy t.j. platobné príkazy mimo SEPA priestor alebo v inej mene ako EUR sú zvyčajne realizované v lehote D+2.

Príklad:

  • vo svojom internetbankingu zadáte platobný príkaz v pondelok, peniaze by mali pristáť na účte príjemcu v inej banke najneskôr v utorok
  • dňom sa myslí pracovný deň, preto ak príkaz zadáte v piatok, prídu peniaze na účet príjemcu až v pondelok