en en

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie uzatvárate najmä v prípade, ak cestujete na dovolenku do zahraničia. Môžete sa poistiť pre prípad, že by ste na dovolenke ochoreli alebo že by sa vám stal úraz a potrebovali by ste lekárske ošetrenie prípadne by ste museli ostať v nemocnici. Taktiež sa môžete poistiť pre prípad, že vám po ceste ukradnú alebo stratia batožinu. Môže sa vám pokaziť auto a musíte ho dať opraviť, odtiahnuť alebo si musíte vybaviť ubytovanie na dobu, kým čakáte na opravu auta. Poisťovňa vám preplatí výdavky, ktoré s takýmito nepríjemnými udalosťami máte. Z cestovného poistenia sa poskytuje úhrada nevyhnutných nákladov poisteného na ošetrenie. Ak ale máte európsky preukaz zdravotného poistenia, môžete svoje zákonné zdravotné poistenie využiť aj v iných krajinách Európskej únie. Budete mať nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny, ktorí majú zdravotné poistenie v tejto krajine. To znamená, že všetko, čo majú zadarmo domáci, máte zadarmo aj vy. A naopak, za čo si musia domáci priplácať, musíte zaplatiť aj vy.
Niektoré typy cestovného poistenia môžete potrebovať aj pri dovolenke na Slovensku. Napríklad, ak sa chystáte na turistiku, môžete mať záujem o poistenie nákladov na záchrannú horskú službu. Ak by sa vám na horách niečo stalo a nevedeli by ste sa vrátiť späť, poslali by pre vás horskú službu. Ak by ste nemali poistenie, museli by ste takúto akciu horskej služby platiť sami. Ako pri každom poistení, aj tu si dávajte pozor na to, či poistenie zodpovedá vašim predstavám, či kupujete to, čo naozaj chcete.

Tip:

  • Ak sa poisťujete do zahraničia, skontrolujte si, či je krajina, do ktorej sa chystáte, zahrnutá v rozsahu poistenia.
  • Väčšinou sú z poistenia vylúčené tzv. rizikové krajiny (vojna, hrozba terorizmu, prírodná katastrofa). Aktuálny zoznam krajín je na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  • Ak sa plánujete na dovolenke venovať nejakému športu, dajte pozor, aby ste práve tento šport nemali vylúčený z poistenia. Ak napr. idete na lyžovačku, uistite sa, aby ste neuzatvorili poistenie napríklad len na turistiku.
  • Cestovné poistenie sa uzatvára väčšinou krátkodobo, len na obdobie vašej dovolenky. Ak chodíte do zahraničia častejšie, mohli by ste mať záujem aj o dlhodobé poistenie – napríklad na celý rok. V takom prípade pozor na podmienky poistenia, môže byť uvedené, že ste poistením krytý len určitý obmedzený počet dní v roku a nie celý rok.
  • Ak uzatvárate poistenie na poslednú chvíľu cez internet alebo až priamo zo zahraničia, dávajte pozor či nemáte začiatok poistenia posunutý až o niekoľko dní od zaplatenia poistenia. To znamená, že prvých niekoľko dní pobytu na dovolenke vám poistenie nebude platiť.