en en

Poistenie bývania

Poistenie nehnuteľnosti

Ak vlastníte dom alebo byt, chatu, garáž a podobne, poistením nehnuteľnosti sa zabezpečujete pre prípad, že dôjde k jej poškodeniu alebo zničeniu. Napríklad, nastane požiar, povodeň, zemetrasenie alebo vám dom poškodia vandali a podobne, poisťovňa vám preplatí vzniknuté škody alebo výdavky, ktoré budete potrebovať na opravu. Podobne, ak ešte len staviate dom, môžete si poistiť aj takúto rozostavanú stavbu pre prípad, že by ešte pred dokončením došlo k jej poškodeniu alebo zničeniu. Poistenie sa týka:

  • stavby ako takej (steny, strecha, okná, komín a podobne),
  • vecí, ktoré sú so stavbou spojené (podlahy, elektrické rozvody, vodovodné rozvody a podobne).
Dohľad nad finančným trhom, Poistenie bývania

Poistením nebudete mať kryté zariadenie domu: nábytok, elektroniku a podobne. Ak chcete mať poistené aj vybavenie domu, či bytu, musíte mať uzatvorené aj poistenie domácnosti.

Tip:
Ak si chcete poistiť byt, informujte sa, či náhodou správca bytov nepoistil celú bytovku. Mohli by ste mať už poistenie bytu zahrnuté vo vašich mesačných platbách správcovi.

Poistenie domácnosti

Týmto poistením sa zabezpečuje škoda na zariadení vášho domu alebo bytu – napríklad nábytok, elektronika, obrazy a podobne. Väčšinou sa poistenie vzťahuje len na veci, ktoré patria vám alebo iným členom vašej domácnosti. Ak by ste mali doma niečo požičané, poistenie na tieto veci platiť nemusí. Podobne, ak byt prenajímate, poistenie sa nemusí vzťahovať na veci, ktoré patria nájomcom.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Toto poistenie môžete uzatvoriť aj samostatne, ale veľakrát býva ponúkané práve spolu s poistením domácnosti a nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu, funguje tak, že ak spôsobíte škodu niekomu inému, poisťovňa uhradí túto škodu za vás.
Môže to byť škoda:

  • na majetku, napríklad vytopíte suseda alebo spadne na susedovu strechu strom z vašej záhrady,
  • na zdraví, napríklad spadne na susedovu hlavu strom z vašej záhrady.

Tip:
Ak si chcete poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú susedom v bytovke, informujte sa, či náhodou správca bytov nepoistil celú bytovku. Mohli by ste mať už poistenie zahrnuté vo vašich mesačných platbách správcovi.

NEZABUDNITE:
Zaujímajte sa o to, čo v poistení bývania skutočnosti poistené máte a čo nie. Pamätajte, že Zmluvné podmienky nie sú napísané len priamo v poistnej zmluve, ktorú podpisujete. Existuje aj rad ďalších dokumentov, ktoré sa vás týkajú. Pohľadajte si v zmluve zoznam dokumentov, na ktoré zmluva odkazuje. Ak vám ich poisťovňa nedala sama od seba, žiadajte si ich ešte pred podpisom samotnej poistnej zmluvy a preštudujte si ich vopred. Inak nebudete poriadne vedieť, čo si od poisťovne kupujete.