en en

Poistenie schopnosti splácať úver

Predstavte si, že si vezmete hypotéku alebo iný úver. Ste zamestnaný, zdravý, splátky dokážete hravo splácať. Ak by sa ale stalo, že ochoriete, prídete o zamestnanie, či nebodaj umriete, môžete sa vy alebo vaša rodina dostať do finančných problémov a nebudete vedieť ďalej úver splácať. Poistenie schopnosti splácať úver slúži na to, aby vás a vašu rodinu zabezpečilo pred takýmito nepríjemnými finančnými dôsledkami. V prípade nepríjemnej udalosti, ktorú ste si poistili, bude poisťovňa platiť splátky úveru za vás.

Na čo treba dať pozor:

  • Vždy si preverte podmienky, kedy za vás poisťovňa platí a kedy nie a čo musíte dodržať alebo splniť vy, aby poisťovňa zaplatila
  • Väčšinou toto poistenie ponúkajú priamo v banke alebo v nebankovej spoločnosti, v ktorej si beriete úver. Toto poistenie býva často priamo súčasťou vašej úverovej zmluvy alebo žiadosti o úver. Poväčšine úverová zmluva len v niektorom ustanovení odkazuje na ďalší rad dokumentov, ako napríklad rámcová poistná zmluva medzi bankou a poisťovňou a všeobecné poistné podmienky. Napriek tomu je treba poisteniu a jeho zmluvným podmienkam venovať rovnakú pozornosť, ako akémukoľvek inému poisteniu. Ak Vám poisťovňa tieto dokumenty nedá sama od seba, žiadajte ich a prečítajte si ich.
  • Ak ste kvôli nejakej nepríjemnej udalosti prestali splácať úver, môže sa stať, že vaše poistenie zanikne. Poistné máte zvyčajne zahrnuté v samotnej splátke úveru a ak prestanete platiť splátky, automaticky prestávate platiť aj za poistenie. Preverte si preto poriadne podmienky poistenia.