en en

Povinné zmluvné poistenie a Havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie – PZP

Musí ho mať povinne každý, kto vlastní auto alebo iné motorové vozidlo, a tiež každý, kto spláca auto na lízing. Slúži na krytie škôd, ktoré spôsobí poistený (majiteľ alebo držiteľ vozidla) iným účastníkom cestnej premávky alebo škôd spôsobených na cudzom majetku.
Predstavte si, že ste zavinili dopravnú nehodu. Spôsobili ste škodu pánovi X na jeho aute a aj na jeho zdraví. Poškodilo sa tiež pri tom aj vaše auto. Poisťovňa zaplatí namiesto vás škodu, ktorú ste spôsobili pánovi X a to škodu na aute aj na zdraví. Poisťovňa však nezaplatí škodu, ktorá vznikla na vašom aute. Na to by ste potrebovali havarijné poistenie.

NEZABUDNITE:
Ak spôsobíte dopravnú nehodu, musíte túto skutočnosť písomne oznámiť poisťovni do 15 dní od jej vzniku, ak sa nehoda stala na Slovensku a do 30 dní, ak sa stala v zahraničí.

Havarijné poistenie

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia je to dobrovoľné poistenie. Slúži ako poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Predstavte si, že ste zavinili dopravnú nehodu. Spôsobili ste škodu pánovi X na jeho aute a aj na jeho zdraví. Poškodilo sa pri tom aj vaše vozidlo. Poisťovňa vám zaplatí škodu, ktorú ste si spôsobili sám na vlastnom aute. Poisťovňa nezaplatí za vás škodu, ktorú ste spôsobili pánovi X, na to potrebujete povinné zmluvné poistenie.

Ako pri každom poistení, aj tu platí – buďte obozretný už pri jeho výbere. Premyslite si, čo od neho očakávate, čo potrebujete, za čo ste ochotný platiť. Väčšinou sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia. Výška spoluúčasti má zásadný vplyv na cenu poistenia.

Havarijné poistenie je upravené voľnejšie ako povinné zmluvné poistenie a môže obsahovať rôzne ustanovenia, ktoré by ste nemuseli čakať a ktoré by vám nemuseli vyhovovať. Poistenie môže byť napríklad nastavené tak, že:

  • poisťovňa nebude vždy hradiť celú Vašu škodu, ale len jej časť,
  • poisťovňa neuhradí všetky úkony autoservisu,
  • poisťovňa neuhradí celú cenu náhradných dielov.
  • preplatí len opravu v servise, ktoré ona určí.
  • preplatí len neznačkové náhradné diely.
  • ak dôjde k úplnému zničeniu vášho auta, poisťovňa môže mať úplne iné spôsoby určenia ceny vášho auta, ako by ste očakávali.

Skôr ako podpíšete zmluvu, sa pýtajte a všetko si podrobne čítajte v zmluve.