en en

Životné poistenie

Životným poistením zabezpečíte seba alebo svojich blízkych pre prípad nejakej udalosti, ktorá môže v budúcnosti nastať vo vašom živote. Ide väčšinou o nepríjemnú udalosť a poistením si kryjete riziká, ktoré z tejto udalosti vzniknú. Ak nastane situácia, na ktorú ste poistený, poisťovňa vám vyplatí dohodnutú sumu. Udalosť, na ktorú ste poistený, nazývame poistná udalosť a peniaze, ktoré vám poisťovňa vyplatí, sú poistné plnenie.
V životnom poistení sa najčastejšie poisťujeme:

  • pre prípad smrti (ak zomrie niekto príliš skoro alebo zomrie živiteľ rodiny, tak poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu pozostalým),
  • dožitia určitého veku (poisťovňa pri dožití veku dohodnutého v zmluve vyplatí určenú sumu).

K životnému poisteniu si môžete takzvane pripoistiť aj ďalšie riziká, ako sú napríklad choroba, úraz, invalidita (pre prípad, že by ste kvôli takejto udalosti stratili schopnosť zarábať alebo že by vám vznikli vyššie náklady na život).

Životné poistenie môžete mať dojednané ako takzvané:

Rizikové poistenie.
Podstatou rizikového poistenia je, že vy platíte poisťovni pravidelne alebo jednorazovo peniaze (poistné) a ak počas trvania poistenia nastane udalosť, ktorú ste si poistili, poisťovňa vám vyplatí dohodnuté plnenie. Ak ale táto udalosť nenastane, poisťovňa Vám nezaplatí nič.

Investičné poistenie
V investičnom životnom poistení platíte poistné, ktorým si kryjete nejaké riziko, teda poisťujete sa pre prípad nejakej budúcej udalosti Okrem toho ale platíte poistné, ktoré za vás poisťovňa investuje do cenných papierov. Väčšinou do podielových fondov. Výnosy a straty z takéhoto investovania pripisuje poisťovňa na účet, ktorý sa väčšinou volá „osobné konto“ alebo „osobný účet“. Túto sumu vám poisťovňa vyplatí v momente, ktorý máte dohodnutý v poistnej zmluve – zvyčajne to je v momente, keď sa dožijete určitého veku (napríklad 50 rokov). Tak je to pri každom investovaní, aj v tomto prípade môžete zarobiť, ale môžete peniaze aj prerobiť. Dopredu neviete o aké percento a či vôbec sa vaše peniaze zhodnotia. Preto, ak by vám niekto tvrdil, že investičné životné poistenie je vlastne sporenie, nie je to pravda. Pri investičnom životnom poistení sa Vám nezhodnocuje celá suma poistného, ktoré poisťovni zaplatíte. Len jeho časť. Zvyšok sa spotrebuje a na rizikové poistenie a na náklady. Na začiatku poistenia (väčšinou prvý a druhý rok) ide na úhradu nákladov väčšina zaplateného poistného, takže investujete len veľmi malú časť.
Zmluva sa uzatvára štandardne na 10 a viac rokov. Peniaze si zvyčajne prvé dva roky nemôžete vybrať vôbec. Po dvoch rokoch si ich vybrať môžete, ale je to pre vás veľmi nevýhodné. Nevráti sa vám suma, ktorú ste do poistenia dali a za predčasný výber vám z účtu strhnú poplatok v percentách alebo až v desiatkach percent, dokonca nemusíte dostať vôbec nič.

Kapitálové (garantované) poistenie
V prípade kapitálového životného poistenia platíte poistné, ktorým si kryjete nejaké riziko, teda poisťujete sa pre prípad nejakej budúcej udalosti. Zároveň platíte poistné, ktoré sa pripisuje na váš účet, ktorý sa volá väčšinou „osobné konto“ alebo „osobný účet“. Peniaze, ktoré sa nachádzajú na vašom osobnom účte, sa zhodnocujú o určité percento, ktoré ste si dohodli v poistnej zmluve. Na rozdiel od investičného poistenia ide o typ poistenia, kde poisťovňa garantuje aký úrok vám pripíše.

Pri kapitálovom životnom poistení sa vám nezhodnocuje celá suma poistného, ktoré poisťovni zaplatíte. Len jeho časť. Zvyšok sa spotrebuje na poplatky a na rizikové poistenie. Pri kapitálovom a investičnom poistení sa zaujímajte o výšku poplatkov. Nesledujte iba výšku výnosu, ktorú vám poisťovňa sľubuje.

Vždy si preverte:

  • koľko z poistného vám poisťovňa strhne na všetky poplatky,
  • koľko z poistného sa vám spotrebuje na krytie rizika a
  • akú časť z poistného poisťovňa skutočne ukladá na váš osobný účet a zhodnocuje alebo investuje.
  • aké poplatky si poisťovňa účtuje v prípade, ak by ste sa rozhodli požiadať o vyplatenie peňazí alebo ich časti pred dohodnutou dobou.

Investičné ani kapitálové životné poistenie nie je sporenie. Aj v prípade, ak by tento produkt bol nazvaný alebo prezentovaný ako sporenie, buďte opatrný a zistite, o čo v skutočnosti ide. To ale neznamená, že kapitálové alebo investičné životné poistenie sa vám nemôže oplatiť. Musíte si však byť vedomý vlastností týchto produktov, najmä že ide o produkty na dlhú dobu. Ak vám poisťovňa predkladá nejaké predpoklady budúcich zárobkov, myslite na to, že sa jedná len o odhad, ktorý môže ale nemusí byť naplnený.

Ak vás niekto presviedča na zrušenie životnej poistky a uzatvorenie novej, nedajte sa pomýliť a zvýšte pozornosť. Nové poistenie môže byť skutočne lepšie a výhodnejšie, ale nemusí to znamenať, že sa vám oplatí staré poistenie zaň vymeniť. Dôvodom sú poplatky. Tie sú najvyššie prvé roky trvania poistenia. Ak by ste uzatvorili novú poistnú zmluvu, môže sa stať, že vysoké počiatočné poplatky budete znášať znova. Tiež je to z dôvodu, že ak ukončíte starú poistnú zmluvu nedostanete späť všetky peniaze, ktoré ste dovtedy poisťovni zaplatili.