en en

Investovanie

Investovanie na finančnom trhu je umiestňovanie peňazí, ktoré máte k dispozícii do rôznych finančných nástrojov s cieľom zarobiť. Pri investovaní znášate riziko, že o vložené peniaze prídete. Vo všeobecnosti platí pravidlo, čím vyšší môže byť výnos, tým väčšie riziko musíte znášať, to znamená, že aj strata môže byť väčšia. Pri investovaní môžete prísť o časť alebo aj o všetko, čo ste do investície vložili. Ak investovanie porovnáme so sporením, tak pri sporení by vám vždy mali byť vyplatené aspoň peniaze, ktoré vložíte a tie by mali byť zhodnotené o sľúbený výnos. Na druhej strane pri investovaní môže byť výnos zásadne iný ako pri sporení.

Ako si vybrať investíciu?

  • Koľko chcem investovať. Predtým ako sa rozhodnete investovať, či už na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe ponuky predajcu, odpovedzte si na otázku či si to môžete dovoliť. Aby ste si to mohli dovoliť musí byť hodnota Vášho majetku vyššia ako výška Vašich dlhov. Ak chcete investovať pravidelne musí Vám to dovoliť Váš príjem. Teda výška mesačných výdavkov nesmie prevyšovať výšku Vašich príjmov. A ž potom si budete vedieť povedať koľko chcete investovať a či Vám nebudú vyčlenené peniaze na investovanie chýbať z rodinného rozpočtu (majte na pamäti aj nepravidelné výdavky v domácnosti).
  • Cieľ. Rovnako ako pri iných činnostiach je najprv dôležité si stanoviť jasné ciele. Značný vplyv na výber investície bude mať účel budúceho použitia investície. Treba si odpovedať na otázku, či cieľom je získať peniaze na byt, nové auto, slušný dôchodok, kvalitné štúdium pre deti. Rovnako dôležitá je otázka na predstavu o výnose investície. Od stanoveného cieľa značne závisí aj aký vynos budete očakávať, na ako dlho budete investovať a  a v neposlednom rade, akú stratu z investovania som schopný riskovať. Ten, kto vám investíciu predáva sa vás na všetky tieto otázky opýta, musí to urobiť podľa zákona. Na základe toho vám potom pomôže vybrať pre vás vhodnú investíciu. Preto, keď sa vás pri investovaní pýtajú, uvádzajte pravdivé informácie – nemá zmysel hrať sa na skúseného investora, pokiaľ ním nie ste. Pri vypĺňaní investičného dotazníka uvádzajte vždy len pravdivé informácie a aj keď nemáte žiadnu skúsenosť s investovaním, nie je hanba. Pravdivé informácie vás ochránia pred nevhodným investovaním.
  • Rozkladajte riziko. Ste ochotný riskovať aj nejakú stratu z investovania? Ak áno, akú? Pri rozmýšľaní o investícii je dôležité si riziko rozložiť. Robí sa to tak, že nenakúpite napríklad len jeden druh akcií, ale vytvoríte si tzv. portfólio. Portfólio je rozloženie investovanej sumy do rôznych finančných nástrojov tak, aby ste prípadnú stratu na jednom, mohli vykryť zhodnotením iného nástroja. Portfóliom znižujete riziko straty a tým pádom sa snažíte zvýšiť možný výnos, prípadne zabezpečiť si stabilný výnos. Jeden zo spôsobov ako sa dostanete k portfóliovému investovaniu, je nákup fondov. Takémuto investovaniu sa hovorí kolektívne investovanie. Podielové fondy a iné cenné papiere kolektívneho investovania sú bežne dostupné v bankách a u obchodníkov s cennými papiermi.
  • Porovnávajte. Ak ste sa už rozhodli koľko, na ako dlho a do akých nástrojov budete investovať, venujte chvíľku svojho času aj na porovnanie produktov, ktoré jednotlivý investičný správcovia ponúkajú. Dôležite, je aké výsledky a skúsenosti má správca a ako je tá ktorá investícia nákladná. Obchodníci a správcovské spoločnosti si účtujú rôzne druhy poplatkov. Čím viac budete predávať a nakupovať, tým viac zaplatíte. Vždy sa vopred informujte o všetkých poplatkoch, aby Vás nemohol v budúcnosti žiaden z nich prekvapiť.
  • Pýtajte sa veľa a všetko čo Vás zaujíma alebo čomu nerozumiete. Rozhodnúť by ste sa mali až po tom, ako ste uzrozumený s tým do čoho idete.
Dohľad nad finančným trhom, Investovanie

Medzi základné investičné produkty môžeme považovať podielové fondy a investovanie na kapitálových trhoch prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi. Tí nakupujú pre svojich klientov akcie, dlhopisy a ďalšie cenné papiere. Mnohé inštitúcie označujú za investovanie aj investičné životné poistenie (IŽP). Je síce pravdou že časť plateného poistného pri tomto produkte končí v napr. v podielových fondoch, investovanie je ale len doplnkom. Hlavným cieľom tohto produktu je poistenie a investovanie slúži len na dosiahnutie tohto cieľa.

Keď ste do niečoho investovali, je dobré priebežne sledovať stav vývoja možných výnosov alebo strát vašej investície. O tom čo s investíciou spravíte sa ale nerozhodujte na základe emócií a pudov, v investovaní je dôležitá rozvaha a chladná hlava.

Dôchodkové sporenie

Keďže v starobe nie sme schopní už vykonávať platenú prácu, je potrebné odložiť si nejaké peniaze, aby sme mali zabezpečený dostatočný príjem-dôchodok. V Slovenskej republike sa dôchodkový systém skladá z troch pilierov-dôchodkové poistenie (I. pilier),starobné dôchodkové sporenie (II. pilier),doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).
Hoci II. a III. pilier dôchodkového systému sa nazýva sporením, vo svojej podstate ide o investovanie dôchodkových úspor. Dôchodkové poistenie (I. pilier) funguje na inom princípe. V rámci neho je časť príjmu, ktorý teraz odvádzate do Sociálnej poisťovne, vyplácaná súčasným dôchodcom.