en en

Chceme bývať sami

Rozhodnutie o zaobstaraní si vlastného bytu alebo domu je jedno z najdôležitejších v živote. Či už je dôvodom bývanie u rodičov, v podnájme, alebo sťahovanie do väčšieho bytu, na nové bývanie sú potrebné dostatočné financie.

Ľudská ruka, ktorá má v dlani bublinu s nakresleným domčekom

Málokto má nasporených toľko peňazí, aby novú nehnuteľnosť vyplatil celú. Je nutné sa poobzerať po nejakom úvere na financovanie bývanie. Pri rozhodovaní o tom koľko a na ako dlho sa bude požičiavať a zohráva kľúčovú rolu výšku príjmu a objem nasporených prostriedkov.

Objem a splatnosť úveru určujú výšku splátky a platí pravidlo, že tá by nemala byť príliš vysoká vo vzťahu k existujúcim príjmom. Je múdre počítať s nárastom úrokových sadzieb pripadne výpadkom príjmov a oveľa lepšie je mať v mesačných výdavkoch určitú rezervu. V prípade, že je možné niečo z pravidelného príjmu mesačne ešte odložiť bokom a neminie sa všetko na splácanie úveru, časom sa dá časť úveru predčasne splatiť.

 • Porovnanie
  Najdôležitejším krokom pri výbere úveru na financovanie bývania (hypotéky) je porovnávať ponuky čo najväčšieho počtu bánk, stavebných sporiteľní. Aj malé rozdiely v úrokových sadzbách znamenajú niekoľko tisíceurové navýšenie preplatenia na úrokoch.

  V oblasti nákladov za úver je možné porovnať výšku splátky alebo RPMN. RPMN zahŕňa výšku úrokovej sadzby úveru určenú v percentách a jednorazové alebo pravidelne platené poplatky spojené z úverom. Je to komplexné číslo nákladov, ktoré za úver zaplatíte.

Pri výbere je dôležité porovnávať porovnateľné ponuky a všímať si aj ostatné podmienky poskytnutia úveru. Napríklad neporovnávať úrokové sadzby pri rôznych fixáciách.

 • Postup
  Po rozhodnutí o objeme úveru je potrebné navštíviť viacero bánk alebo vyžiadať si viacero ponúk bánk od finančného sprostredkovateľa. Na dosiahnutie najnižšej možnej úrokovej sadzby je často potrebné splniť ďalšie podmienky. Najčastejšie sú to otvorenie a aktívne využívanie účtu, poistenie nehnuteľnosti v banke a poistenie splácania úveru. Pri výbere ponuky je potrebné dobre zvážiť, či sú tieto služby skutočne potrebné. Napríklad poistenia splácania úveru môže byť zbytočné, pokiaľ už je uzavreté životné poistenie s pripoistením. Rovnako môže mať bankou ponúkané poistenie nehnuteľnosti horšie alebo pre ten konkrétny prípad nevyhovujúce podmienky. Dodatočné náklady na toto poistenie potom predražujú samotný úver.

  Pri porovnávaní jednotlivých ponúk je dôležitá voľba fixácie úrokovej sadzby. Najbežnejšie sú fixácie na 2- 5. Všeobecne platí pravidlo čím vyššia fixácia, tým vyššie úroková sadzba. Vyššia sadzba by ale nemala odrádzať od dlhšej fixácie, pretože nikto netuší to ako bude vyzerať situácia o 3 alebo 5 rokov. Nová sadzba o tri roky pokojne môže byť vyššia ako ta aktuálna na 5 rokov. Dlhšia fixácia znamená aj dlhšiu istotu, že sa nebude meniť výška splátky.

  Podľa potrieb dlžníka je možné následne vybrať najvhodnejší z ponúkaných úverov. Cieľom môže byť čo najnižšia mesačná splátka, alebo čo najnižšia celková preplatenosť úveru . Teda koľko sa banke celkovo zaplatí za celý úver.

  Viac o úveroch na financovanie bývania sa dočítate na stránke Úver na bývanie.

Podľa potrieb dlžníka je možné následne vybrať najvhodnejší z ponúkaných úverov. Cieľom môže byť čo najnižšia mesačná splátka, alebo čo najnižšia celková preplatenosť úveru . Teda koľko sa banke celkovo zaplatí za celý úver.

Viac o úveroch na financovanie bývania sa dočítate na stránke Úver na bývanie.

Poistenie nehnuteľností

S kúpou novej nehnuteľnosti je spojené aj jej poistenie. Pri financovaní kúpy prostredníctvom úveru je to dokonca poistenie nehnuteľnosti nevyhnutnosť.

Poisťuje sa tak samotná nehnuteľnosť (poistenie nehnuteľnosti), zariadenie v nej (poistenie domácnosti) ako aj škoda ktorú môžete spôsobiť užívaním nehnuteľnosti (poistenie zodpovednosti za škodu). Pri každom tomto poistení je potrebné dôkladne zvážiť výšku poistnej ochrany teda poistnej sumy. Čím vyššia takáto suma tým vyššie zaplatené poistné. Aby malo poistenie zmysel musí nahradiť škody ktoré vzniknú nejakou nepredvídateľnou udalosťou. Je teda nesprávne pod poistiť nehnuteľnosť a platiť vďaka tomu nižšie poistné alebo zbytočne poistné preplácať a mať nehnuteľnosť prepoistenú.

 • Porovnanie
  Je nutné porovnávať viacero ponúk poisťovní s rovnakou poistnou sumou. Pri tomto druhu poistenia sú mimoriadne doležíte výluky. Teda udalosti, javy pri ktorých poisťovňa nevyplatí poistné plnenie. Poistenie s menším rozsahom výluk bude pravdepodobne o čosi drahšie ale cena v takomto prípade nie je najdôležitejšia. Dôležitá je schopnosť poistenia plniť svoj účel a teda nahradiť škody v prípade nepredvídaných udalostí. Pred podpisom poistnej zmluvy si riadne prečítajte zmluvu a zamerajte sa na výluky z plnenia.

  Ďalším s parametrov ktorý sa porovnáva je výška spoluúčasti. Jedná sa o sumu, o ktorú poisťovňa zníži poistné plnenie v prípade škodovej udalosti. Inak povedané, časť škody ktorú zaplatíte zo svojho.

  Dôležitým faktorom sú rovnako skúsenosti s vybavovaním poistných udalostí v tej ktorej poisťovni. Tu vedia pomôcť skúsenosti finančných sprostredkovateľov, či rôzne internetové porovnávače a fóra.

Pozor
Pri nastavovaní parametrov poistenia bytu je nutné brať do úvahy aj poistenie celého bytového domu, ktoré zabezpečuje správca.

Viac o poistení bývania sa dočítate na stránke Poistenie nehnuteľnosti.