en en

Inflácia a vaše financie 

Spotrebitelia pozor. Nárast inflácie a úrokových sadzieb môže ovplyvniť vaše financie.

Tri európske orgány dohľadu (EBA, EIOPA a ESMA – ESA) zverejnili interaktívny informačný list, ktorý spotrebiteľom pomôže pochopiť, ako môže nedávne zvýšenie inflácie a úrokových sadzieb ovplyvniť ich peniaze. Vrátane finančných produktov a služieb, ktoré spotrebitelia v súčasnosti vlastnia alebo plánujú kúpiť, ako sú pôžičky, úspory, finančné investície, poistenie a dôchodky.

V informačnom liste sa uvádza najmä päť kľúčových bodov, ktoré by spotrebitelia mali mať na pamäti:

  • základ je vedieť, koľko míňate a na čo;
  • zoraďte svoje výdavky podľa priorít a naplánujte si rozpočet;
  • dávajte pozor na rôzne poplatky;
  • požiadajte o radu, ako prispôsobiť svoj finančný plán;
  • uvedomte si, že úrokové sadzby centrálnej banky vás môžu ovplyvniť.

Informačný list navyše poskytuje odpovede na často kladené otázky a kroky, ktoré môžu spotrebitelia podniknúť, aby sa vysporiadali s vplyvom inflácie a rastúcich úrokových sadzieb na ich financie.

Finančný žargón môže byť niekedy zastrašujúci a bráni spotrebiteľom pochopiť kľúčové finančné pojmy. Na prekonanie tejto bariéry je interaktívny informačný list ESA vybavený užitočnými vyskakovacími oknami, ktoré vysvetľujú konkrétne termíny jednoduchým a ľahko pochopiteľným spôsobom.

Aky vplyv maju inflacia a rast urokov na moje peniaze.pdf

3 MB

How does high inflation and the rise in interest rates affect my money.pdf

3.16 MB