en en

Moje prvé zamestnanie

 • Porovnanie
  Zriadenie si bežného účtu znamená dlhodobý vzťah s bankou. Niečo podobné ako manželstvo v bežnom živote. Je dobré si uvedomiť, že v banke, kde máte vedený bežný účet, môžete riešiť aj úver, sporenie alebo investíciu. Kto výberu banky venuje dostatok pozornosti, ušetrí neskôr na sklamaniach. Preto treba pri výbere banky, v ktorej si otvoríte bežný účet, pristupovať s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou.Dôkladne si porovnajte všetky podmienky vedenia bežných účtov. Banky podmieňujú cenu účtov určitými aktivitami a využívaním ich produktov. Pamätajte a všímajte si aj doplnkové služby a podmienky rôznych zliav a balíkov. Vedenie bežného účtu bezplatne automaticky neznamená, že ide o skutočne najlacnejšie riešenie.
 • Postup
  Ak ešte nemáte vedení v nejakej banke účet, navštívte viacero bánk, ich webové stránky alebo skúste navštíviť špecializované internetové porovnávače a dôkladne preskúmajte podmienky vedenia bežných účtov v tej ktorej inštitúcii. Každý spotrebiteľ musí individuálne posúdiť aké bankové služby bude využívať. Medzi tie základné spojené s bežným účtom patria: vklady a výbery v hotovosti, prichádzajúce a odchádzajúce domáce platby, cezhraničné platby, trvalé príkazy, debetné karty, výmena eur za cudzie bankovky. Na správne posúdenie si stačí uvedomiť, koľko pravidelných platieb je spojených napríklad s bývaním, deťmi či záľubami. Forma platenia v obchodoch dáva napríklad do popredia otázku využívania platobnej karty. Uprednostňovanie pobočkových operácii pred využívaním internet bankingu má tiež vplyv na cenu účtu. V nemalej miere hrajú pri výbere banky význam aj kritériá ako je dostupnosť pobočiek, bankomatov či dobré meno banky. Ide o niekoľko otázok, ktoré treba posúdiť individuálne.Až po zvážení všetkých týchto parametrov si môžete správne vybrať balík bankových služieb a vybrať najvýhodnejšie alebo najlacnejšie riešenie.

Pozor
Viete, že podľa platných zákonov má každý občan ktorý spĺňa podmienky nárok na základný bankový produkt?

Viac o bežných účtoch a zákonnom účte sa dočítate na stránke Bežný účet a presun účtu.

Dôchodkové sporenie

S prvým zamestnaním je spojené aj rozhodnutie o dôchodkovom sporení.

V prvom rade sa treba začať zamýšľať, či ostanete len v priebežnom dôchodkovom poistení (I. pilier) alebo vstúpite aj do kapitalizačného dôchodkového sporenia (II. pilier).

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný , tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodku bude závisieť aj od výšky dôchodkových úspor. Tie pozostávajú zo zaplatených príspevkov a ich zhodnotenia. V I. pilieri naopak záleží od aktuálne platnej legislatívy. Tá bude určovať spôsob výpočtu dôchodku.

Finančné prostriedky sporiteľov uložených v II. pilieri spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Spolu z rozhodnutím o vstupe do II. piliera sa treba rozhodnúť aj o konkrétnej spoločnosti a  dôchodkovom fonde. Pri výbere je dobré zamerať sa na meno spoločnosti, poplatky, dosiahnuté historické výnosy či rizikovosť fondov. Môžete pritom využiť rôzne internetové porovnávače alebo služby finančných sprostredkovateľov. Aj keď je legislatíva v tejto oblasti pre správcov dôchodkových fondov značne obmedzujúca, rozdiely môžu byť značné. Rozhodnutie o fonde ale aj o správcovi je možné kedykoľvek zmeniť: Rozhodnutie o vstupe do druhého piliera je nemenné a vstup do neho ohraničený 35 rokom života.Pozor
Okrem povinného dôchodkového poistenia či sporenia je dobré myslieť aj na dobrovoľné sporenie a nespoliehať sa v tomto smere len na štát. Môže sa zdať, že vo veku prvého zamestnania je ešte priskoro myslieť na dôchodok. Pamätajte však, že čím skôr človek začne sporiť, tým menej potrebuje mesačne odložiť, aby mu jeho dôchodok v budúcnosti postačoval. Na dobrovoľné sporenie sa dá využiť III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie alebo rôzne dlhodobé sporiace a investičné produkty ponúkane finančnými inštitúciami.

Moje prvé zamestnanie

S prvým zamestnaním je okrem nových životných skúseností spojených aj viacero finančných rozhodnutí. Preto potrebujú viacero zmien aj osobné financie.

Podanie ruky

Vyplácanie mzdy v hotovosti už nie je bežné. Zamestnanie sa núti využiť služby banky či platobnej inštitúcie. Prvou zmenou je preto zriadenie si účtu v banke.

 • Porovnanie
  Zriadenie si bežného účtu znamená dlhodobý vzťah s bankou. Niečo podobné ako manželstvo v bežnom živote. Je dobré si uvedomiť, že v banke, kde máte vedený bežný účet, môžete riešiť aj úver, sporenie alebo investíciu. Kto výberu banky venuje dostatok pozornosti, ušetrí neskôr na sklamaniach. Preto treba pri výbere banky, v ktorej si otvoríte bežný účet, pristupovať s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou.Dôkladne si porovnajte všetky podmienky vedenia bežných účtov. Banky podmieňujú cenu účtov určitými aktivitami a využívaním ich produktov. Pamätajte a všímajte si aj doplnkové služby a podmienky rôznych zliav a balíkov. Vedenie bežného účtu bezplatne automaticky neznamená, že ide o skutočne najlacnejšie riešenie.
 • Postup
  Ak ešte nemáte vedení v nejakej banke účet, navštívte viacero bánk, ich webové stránky alebo skúste navštíviť špecializované internetové porovnávače a dôkladne preskúmajte podmienky vedenia bežných účtov v tej ktorej inštitúcii. Každý spotrebiteľ musí individuálne posúdiť aké bankové služby bude využívať. Medzi tie základné spojené s bežným účtom patria: vklady a výbery v hotovosti, prichádzajúce a odchádzajúce domáce platby, cezhraničné platby, trvalé príkazy, debetné karty, výmena eur za cudzie bankovky. Na správne posúdenie si stačí uvedomiť, koľko pravidelných platieb je spojených napríklad s bývaním, deťmi či záľubami. Forma platenia v obchodoch dáva napríklad do popredia otázku využívania platobnej karty. Uprednostňovanie pobočkových operácii pred využívaním internet bankingu má tiež vplyv na cenu účtu. V nemalej miere hrajú pri výbere banky význam aj kritériá ako je dostupnosť pobočiek, bankomatov či dobré meno banky. Ide o niekoľko otázok, ktoré treba posúdiť individuálne.Až po zvážení všetkých týchto parametrov si môžete správne vybrať balík bankových služieb a vybrať najvýhodnejšie alebo najlacnejšie riešenie.

Pozor
Viete, že podľa platných zákonov má každý občan ktorý spĺňa podmienky nárok na základný bankový produkt?

Viac o bežných účtoch a zákonnom účte sa dočítate na stránke Bežný účet a presun účtu.

Dôchodkové sporenie

S prvým zamestnaním je spojené aj rozhodnutie o dôchodkovom sporení.

V prvom rade sa treba začať zamýšľať, či ostanete len v priebežnom dôchodkovom poistení (I. pilier) alebo vstúpite aj do kapitalizačného dôchodkového sporenia (II. pilier).

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný , tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodku bude závisieť aj od výšky dôchodkových úspor. Tie pozostávajú zo zaplatených príspevkov a ich zhodnotenia. V I. pilieri naopak záleží od aktuálne platnej legislatívy. Tá bude určovať spôsob výpočtu dôchodku.

Finančné prostriedky sporiteľov uložených v II. pilieri spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Spolu z rozhodnutím o vstupe do II. piliera sa treba rozhodnúť aj o konkrétnej spoločnosti a  dôchodkovom fonde. Pri výbere je dobré zamerať sa na meno spoločnosti, poplatky, dosiahnuté historické výnosy či rizikovosť fondov. Môžete pritom využiť rôzne internetové porovnávače alebo služby finančných sprostredkovateľov. Aj keď je legislatíva v tejto oblasti pre správcov dôchodkových fondov značne obmedzujúca, rozdiely môžu byť značné. Rozhodnutie o fonde ale aj o správcovi je možné kedykoľvek zmeniť: Rozhodnutie o vstupe do druhého piliera je nemenné a vstup do neho ohraničený 35 rokom života.Pozor
Okrem povinného dôchodkového poistenia či sporenia je dobré myslieť aj na dobrovoľné sporenie a nespoliehať sa v tomto smere len na štát. Môže sa zdať, že vo veku prvého zamestnania je ešte priskoro myslieť na dôchodok. Pamätajte však, že čím skôr človek začne sporiť, tým menej potrebuje mesačne odložiť, aby mu jeho dôchodok v budúcnosti postačoval. Na dobrovoľné sporenie sa dá využiť III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie alebo rôzne dlhodobé sporiace a investičné produkty ponúkane finančnými inštitúciami.