en en

Nezvládam splácať úver

Ak vás zasiahla aktuálna pandémia COVID-19 tak, že nedokážete riadne splácať svoj úver, máte možnosť požiadať o odklad splátok svoju banku, lízingovú alebo nebankovú spoločnosť. Viac informácii sa dozviete tu.

Žijeme v spotrebnej dobe a neustále sme atakovaní na kúpu rôznych vecí. Či už sa jedná o nehnuteľnosť, auto alebo iný spotrebný tovar. Na kúpu týchto veci je často nutné vziať si úver a pri jeho splácaní sa každý môže dostať do finančných problémov. Môžu prekvapiť nečakané výdavky, strata zamestnania, či choroba. Ak toto nepriaznivé obdobie nepomôže preklenúť uzatvorené poistenie a nestačí ani finančná rezerva, problémy sú na svete.

Časť mužskej postavy s prázdnymi vyvrátenými vreckami na rifliach

Ak príjmy nestačia na zaplatenie splátok hypotéky, pôžičky, či kreditnej karty dlžník sa dostáva do platobnej neschopnosti.

 • Postup

  V prvom rade je potrebné bezodkladne kontaktovať finančnú inštitúciu (banku), v ktorej je úver vedený a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Spoliehať sa, že si to niekto nevšimne, alebo sa to nejako samo vyrieši je najhoršie možné riešenie. Čím skôr sa problém začne riešiť, tým je pravdepodobnejšie, že sa podarí nájsť vhodné riešenie. Čím dlhšie dlžník mešká so splácaním, tým je problém väčší, pretože sa poväčšine uplatňujú sankčne úroky či poplatky za upomienky.

  Pri rýchlej a správnej komunikácii je možností na riešenie vzniknutej situácie viacero. Banka môže napríklad predĺžiť splatnosti úverov, odložiť splátky alebo refinancovať úvery a skonsolidovať ich do jedného väčšieho. Je nutné podotknúť, že na zníženie splátok, ich odklad alebo refinancovanie úveru nie je zo zákona právny nárok a jedná sa o ústretový krok finančnej inštitúcie. Obe strany, aj dlžník aj veriteľ, by preto mali mať záujem takúto, častokrát nezavinenú, situáciu vyriešiť. V žiadnom prípade sa preto neodporúča ignorovanie upomienok či výziev banky.

Pozor
Banka pri kontaktovaní klienta vychádza z kontaktných údajov, ktoré jej klient poskytol. Preto je dôležité banku vždy informovať o zmene týchto údajov počas celej doby splácania úveru.

Možnosti riešenia platobnej neschopnosti

 • Odklad splátky

  Banka môže reagovať na zlú finančnú situáciu dlžníka poskytnutím možnosti odkladu splátky istiny alebo aj celého úveru. Nejde o odpustenie splátok absolútne, to znamená, že všetky odložené alebo znížené splátky bude po uplynutí času odkladu potrebné banke uhradiť. Niekoľko mesiacov však nebude nutné splácať uver a niekedy ani úroky z neho, čo môže výrazne pomôcť rodinným financiám.

  Na takéto odpustenie je potrebné podať žiadosť. Banka tak neučiní sama od seba. Pri takejto žiadosti musí byť dôvod nesplácania úveru relevantný. Preto je v komunikácii s bankou dôležité uviesť aj konkrétny dôvod, ktorý zapríčinil dočasnú platobnú neschopnosť, napríklad strata zamestnania, vážne zdravotné problémy, smrť živiteľa rodiny a podobne. Pri žiadostiach o odklad splátok a refinancovaní úveru banky okrem iného preverujú aj schopnosť klienta splácať svoje záväzky riadne a včas. Preto je nevyhnutné, aby klient o prerušenie splácania úveru požiadal včas, teda nie až potom, keď už niekoľko splátok nezaplatil a má záznam v úverovom registri.

 • Predĺženie splatnosti

  Banka môže ponúknuť možnosť predĺženia splatnosti úveru. V praxi to znamená, že sa predĺži celkové splácanie úveru o také časové obdobie, aby sa mesačná splátka znížila na sumu, ktorú je dlžník aktuálne schopný splácať. Síce sa tým zvýši celková suma, ktorú dlžník banke zaplatí, ak sa však mesačná splátka dostatočne zníži, mohlo by to byť ideálne riešenie.

 • Refinancovanie

  Refinancovanie je ďalšou možnosťou riešenia problému. Tento krok je výhodnejší pre ľudí, ktorí majú niekoľko úverov a potrebujú ich spojiť do jedného. V minulosti si mohli vo finančnej núdzi vziať rôzne i menej výhodné úvery s rôznou splatnosťou. Má preto význam takéto úvery splatiť a nahradiť ich jedným väčším s dlhšou splatnosťou a pravdepodobne aj lepšou úrokovou sadzbou. Môže sa tak nie len znížiť splátka, ale aj sprehľadniť finančné výdavky. Samozrejme, banka neponúkne refinancovanie sama od seba, ale je nutné o tom s ňou komunikovať a keď sa ukáže, že to môže byť riešenie finančného problému dlžníka, aj ju o to písomne požiadať.

Pozor

Urobte si poriadok vo svojich financiách. Zrušte zmluvy, ktoré nepotrebujete a obmedzte zbytočné výdavky. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne.

Sú situácie kedy ani včasná komunikácia s finančnou inštitúciou nepomôže nájsť vhodné riešenie vzniknutej platobnej neschopnosti. Vtedy môže byť jediným riešením osobný bankrot.

Viac o osobnom bankrote sa dočítate na stránke Osobný bankrot.