en en

Prebytok finančných prostriedkov

Ak sa na bežnom bankovom účte nahromadí väčší obnos prostriedkov, prípadne výška mesačného príjmu dovoľuje bez problémov pokryť bežné výdavky a ešte niečo aj odložiť bokom, je pravdepodobne najsprávnejší čas popremýšľať o nejakej forme investovania alebo sporenia.

Tri zaváraninové poháre s mincami s označením: SAVE, HOUSE, CAR

Ľudia investujú z rôznych dôvodov a v rôznom veku, majú však zvyčajne ten istý cieľ: získať či udržať finančnú stabilitu pre seba a rodinu. Vytvorená zásoba finančných prostriedkov sa dá následne použiť na čokoľvek. Kúpu bytu či nového auta, drahú dovolenku, vzdelanie detí alebo zabezpečenie si dôstojného dôchodku.
Pred rozhodnutím o investícii je kriticky dôležité si uvedomiť svoju súčasnú finančnú situáciu. Až po triezvom pohľade na financie možno byť pripravený na rozhodnutie, koľko, kam a na ako dlho investovať.

Postup

 • Koľko?
  Dôležitým krokom v posudzovaní osobných financií je stanovenie hodnoty majetku. Na určenie čistej hodnoty majetku si človek potrebuje zrátať čo vlastní a koľko dlhuje. Aktíva sú vlastníctvo, ktoré má hodnotu. Vlastniť môžete peniaze na bankovom účte, na vkladnej knižke, akcie a dlhopisy, podielové fondy, ETF, hmotné veci atď. Po spočítaní aktív treba od nich odrátať záväzky. Záväzky sú finančné úvery alebo dlhy. Zahŕňajú záporný zostatok na bankovom účte, spotrebné úvery, lízing, úvery na bývanie atď.. Ak je hodnota majetku pozitívna a je čas na investovanie. Ak je to však naopak, hodnota majetku je negatívna. Vtedy nie je pravdepodobne správny čas na začatie investície. Prebytočnú hotovosť je lepšie použiť na splatenie úverov.

  Ďalším krokom je určenie mesačných príjmov a výdavkov, teda vytvorenie si akéhosi osobného/rodinného rozpočtu. V prvom rade si treba zrátať čistý mesačný príjem. Mesačný príjem zahŕňa nielen fixný plat, ale aj iné zdroje finančných príjmov (napríklad príjmy z podnikania, nájomné, úroky z banky). Proste všetko čo spoľahlivo každý mesiac pribudne na účte.
  Nasleduje výpočet mesačných výdavkov. V prvom rade je nevyhnutné zrátať bežné výdavky na živobytie a splátky pôžičiek. No a potom sú tu výdavky, ktoré síce nie sú úplne nevyhnutné na prežitie, bez nich by ale bol náš život dosť nudný. Medzi takéto veci napríklad patrí poplatok za televíziu, priemerný účet za telefón, výdavky na športovanie, zábavu, darčeky a mnoho ďalších. Keďže na rozdiel od príjmov sa tieto výdavky zvyknú z mesiaca na mesiac dosť meniť, najlepšie je ich spriemerovať napríklad za posledné tri mesiace. Dosiahne sa tak ucelený pohľad na osobný rozpočet.

  Ak sa všetky tieto výdavky spočítajú a odpočítajú sa od mesačného príjmu, výsledkom je mesačný prebytok finančných prostriedkov. Ten je zdrojom vhodným na sporenie alebo investovanie. Záporný výsledok znamená, že človek žije nad pomery. Treba sa pozrieť na niektoré z výdavkov a zredukovať ich.

Pozor
Pred samotnou investíciou je prezieravé odložiť si určitú rezervu na ľahko dostupný účet (približne do výšky vašich min. troj až šesťmesačných výdavkov). Môže to byť bežný účet v banke alebo termínovaný účet s veľmi krátkou výpovednou lehotou, ktorý síce peniaze nezhodnotí ale umožní kedykoľvek peniaze použiť bez platenia penále a pokút.

 • Kam?
  Ďalším dôležitým bodom v procese investovania je naplánovať si cieľ investície. Účel budúceho použitia investície ma totiž značný vplyv na výber investície, teda kam sa bude investovať. Treba si odpovedať na otázku, či cieľom je získať peniaze na byt, nové auto, slušný dôchodok, kvalitné štúdium pre deti. Na základe stanoveného cieľa investor môže pomenovať aký výnos a teda aj riziko straty zo svojej investície očakáva. Na výber má dva pohľady: bude stačiť konzervatívnejší prístup zo zhodnotením možno na úrovni inflácie, alebo si môže dovoliť zariskovať a investovať do niečoho rizikovejšieho?

  Výber cieľu je veľmi individuálny a musí byť volený racionálne a triezvo. Nedá sa totiž investovať mesačne 10 € s cieľom kúpi nového domu. Na druhej strane ťažko by sa v budúcnosti deťom vysvetľovalo, že, bohužiaľ, nemohli ísť na univerzitu, pretože rodič – investor prerobil na páde cien technologických akcií polovicu úspor na ich štúdium.

V investičnom svete platí pravidlo čím vyšší výnos, tým väčšie riziko a naopak. Čím bezpečnejšia je zvolená investícia, tým nižší výnos môžeme od nej očakávať.

 • Na ako dlho?
  Ruka v ruke z rizikom a výnosom investície ide aj čas, na ktorý sa človek rozhodne investovať. Niektoré sporenie a  investície sú výsostne dlhodobé (napr. doplnkové dôchodkové sporenie), niektoré sa zasa vyznačujú svojou možnou krátkodobosťou (terminovaný vklad). Ak investor investuje na veľmi dlhý čas, môže si dovoliť aj rizikovejšie investovanie. Investície ktoré z krátkodobého hľadiska môžu veľa stratiť môžu pri investovaní na desiatky rokov priniesť nadpriemerne výnosy. Dôležitým faktorom pri výbere investičného produktu je preto jasne stanovenie si doby investovania.

Pozor
Rozumným základom každého investovania je i diverzifikácia, teda rozdelenie investície do rôznych druhov finančných produktov a jednotlivých investícií. Nikdy nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka. Keď vám košík spadne, prídete o všetky vajcia. Ak však vajíčka rozdelíte do viacerých košíkov, strata jedného vás natoľko nezasiahne. Platí ti aj pri investovaní.

 • Porovnanie
  Ak si potenciálny investor zodpovie všetky predchádzajúce otázky a vyberie si investíciu ktorá spĺňa jeho kritéria a očakávania, na rad prichádza porovnanie jednotlivých ponúk. Pri ňom je potrebné posúdiť kvalitu a úspešnosť jednotlivých finančných inštitúcii a ich produktov a nákladovosť, teda koľko ho daná investícia bude stáť na rôznych poplatkoch. Náklady môžu byť účtované priamo (napr. za vedenie majetkového účtu, nákup a predaj cenných papierov, riadenie portfólia), ale môžu byť aj nepriame (napr. správcovský poplatok v podielovom fonde). Nemenej dôležité je aj kritérium zdaňovania výnosu z investície. To je pre investorov tiež náklad, ktorý ukrajuje z ich výnosu.

  Samotné investovanie sa následne realizuje prostredníctvom finančných inštitúcií. Môžu to byť banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, finančný sprostredkovatelia alebo poradcovia. Dôležité je aby to boli subjekty finančného trhu pod dohľad NBS.

Pozor
Investovanie je zložitá vec, preto sa pred nim obráťte na profesionálov. Rady a skúsenosti správcov alebo sprostredkovateľov dokážu ušetriť množstvo prostriedkov. Lekársky predpis si totiž tiež nepredpisujete sám a pritom možno tušíte, že tento krát to bude „len“ chrípka.

Viac o sporení a investovaní sa dočítate na stránke Sporenie a investovanie.V investičnom svete platí pravidlo čím vyšší výnos, tým väčšie riziko a naopak. Čím bezpečnejšia je zvolená investícia, tým nižší výnos môžeme od nej očakávať.

 • Na ako dlho?
  Ruka v ruke z rizikom a výnosom investície ide aj čas, na ktorý sa človek rozhodne investovať. Niektoré sporenie a  investície sú výsostne dlhodobé (napr. doplnkové dôchodkové sporenie), niektoré sa zasa vyznačujú svojou možnou krátkodobosťou (terminovaný vklad). Ak investor investuje na veľmi dlhý čas, môže si dovoliť aj rizikovejšie investovanie. Investície ktoré z krátkodobého hľadiska môžu veľa stratiť môžu pri investovaní na desiatky rokov priniesť nadpriemerne výnosy. Dôležitým faktorom pri výbere investičného produktu je preto jasne stanovenie si doby investovania.

Pozor
Rozumným základom každého investovania je i diverzifikácia, teda rozdelenie investície do rôznych druhov finančných produktov a jednotlivých investícií. Nikdy nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka. Keď vám košík spadne, prídete o všetky vajcia. Ak však vajíčka rozdelíte do viacerých košíkov, strata jedného vás natoľko nezasiahne. Platí ti aj pri investovaní.

 • Porovnanie
  Ak si potenciálny investor zodpovie všetky predchádzajúce otázky a vyberie si investíciu ktorá spĺňa jeho kritéria a očakávania, na rad prichádza porovnanie jednotlivých ponúk. Pri ňom je potrebné posúdiť kvalitu a úspešnosť jednotlivých finančných inštitúcii a ich produktov a nákladovosť, teda koľko ho daná investícia bude stáť na rôznych poplatkoch. Náklady môžu byť účtované priamo (napr. za vedenie majetkového účtu, nákup a predaj cenných papierov, riadenie portfólia), ale môžu byť aj nepriame (napr. správcovský poplatok v podielovom fonde). Nemenej dôležité je aj kritérium zdaňovania výnosu z investície. To je pre investorov tiež náklad, ktorý ukrajuje z ich výnosu.Samotné investovanie sa následne realizuje prostredníctvom finančných inštitúcií. Môžu to byť banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, finančný sprostredkovatelia alebo poradcovia. Dôležité je aby to boli subjekty finančného trhu pod dohľad NBS.

Pozor
Investovanie je zložitá vec, preto sa pred nim obráťte na profesionálov. Rady a skúsenosti správcov alebo sprostredkovateľov dokážu ušetriť množstvo prostriedkov. Lekársky predpis si totiž tiež nepredpisujete sám a pritom možno tušíte, že tento krát to bude „len“ chrípka.

Viac o sporení a investovaní sa dočítate na stránke Sporenie a investovanie.