en en

Register bankových úverov a záruk (RBUZ)

Register bankových úverov a záruk (RBUZ) je systém vedený Národnou bankou Slovenska na základe § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. Jeho obsahom sú informácie ohľadne úverovej angažovanosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktoré následne napomáhajú k zabezpečeniu stability finančného trhu a zlepšeniu riadenia rizika v úverových inštitúciách.

 • Aké informácie sa v registri evidujú
  • o nástrojoch, ktoré vytvárajú kreditné riziko (kreditná karta, úver, povolené a nepovolené prečerpania, finančný lízing, odkúpené obchodné pohľadávky, …) a v pozícii dlžníka je evidovaná právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ
  • o zaisteniach zabezpečujúcich daný nástroj
  • o právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch

  Informácie o fyzických osobách nepodnikateľoch a ich nástrojoch nie sú predmetom vykazovania do RBUZ.

 • Odkiaľ sa informácie do registra získavajú
 • Komu sa údaje z registra môžu poskytovať
  • úverovým inštitúciám, ktoré do registra poskytujú údaje
   • prehľad o úverovej angažovanosti vlastných a potenciálnych klientov v rámci bankového sektora
   • prehľad o úverovej angažovanosti vlastných a potenciálnych klientov v rámci medzinárodnej výmeny údajov medzi centrálnymi bankami
   • iné prehľady súvisiace s vykazovaním do registra
  • právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí podajú žiadosť o výpis z registra
   • prehľad záznamov evidovaných v registri o samotnom žiadateľovi
  • orgánom činným v trestnom konaní, ktorí podajú žiadosť o výpis z registra
   • prehľad záznamov evidovaných v registri ohľadne požadovaného subjektu
  • Európskej centrálnej banke
   • pre naplnenie požiadaviek stanovených Nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ)2016/867