en en

Poskytovanie platobných služieb

Rok 2011

Rozhodnutím číslo ODB-1278-1/2011 z 27.4.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.4.2011 bolo udelené povolenie platobnej inštitúcii s obchodným menom CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783, na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) bod 2. a písm. g) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách.

Rozhodnutím číslo ODB-11896-5/2010 z 15.4.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.4.2011 bolo udelené povolenie platobnej inštitúcii s obchodným menom EXPRESS SERVICE, s.r.o. so sídlom Ventúrska 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 839 473, na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. e) 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách.

Rozhodnutím číslo ODB-15482-2/2010 z 30.3.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1.4.2011 bolo udelené povolenie platobnej inštitúcii s obchodným menom Home Credit Slovakia, a.s. so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36 234 176, na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona o platobných službách.

Rozhodnutím číslo ODB-16129-6/2010 zo 14.3.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.3.2011 bolo udelené povolenie platobnej inštitúcii s obchodným menom Diners Club CS, s.r.o. so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO 35 757 086, na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) bod 2. a písm. g) zákona o platobných službách.

Rok 2010

Rozhodnutím číslo ODB-5324-3/2010 z 3. 12. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. 12. 2010 bolo udelené povolenie platobnej inštitúcii s obchodným menom RM-S Market, o.c.p., a.s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO 35 799 072, na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 77 ods. 2 zákona o platobných službách.

Rok 2009

Rozhodnutím číslo OPK-17093-1/2009 z 21.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.12.2009 bolo udelené povolenie platobnej inštitúcii s obchodným menom Trust Pay, a.s. so sídlom Za kasárňou 315/1, 831 03 Bratislava, IČO 36 865 800, na poskytovanie platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. c) a písm. g) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.